Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

Głównym celem działalności naszego Przedszkola, podobnie jak całej edukacji przedszkolnej, jest troska o wszechstronny rozwój dziecka. Mamy pełną świadomość tego, jak ważną rolę odgrywają instytucjonalne oddziaływania edukacyjne w wieku przedszkolnym, dlatego też z wyjątkową pieczołowitością projektujemy każdy ich element. Przedszkole to nie tylko instytucja opiekuńcza, dlatego stawiamy na rozwijanie funkcji poznawczych dzieci, ich rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, ale również – co nie mniej ważne – fizyczny. Bogato wyposażone sale oraz przestronny i atrakcyjny plac zabaw wspierają nasze działania na każdym z wymienionych pól.

W procesie projektowania działań edukacyjnych sięgamy po różnego rodzaju inspiracje, mające swoje korzenie w myśli pedagogicznej takich myślicieli i praktyków jak Maria Montessori, Celestyn Freinet, Rudolf Steiner czy – współcześni – Danuta Waloszek, Dorota Klus-Stańska czy Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Jesteśmy przekonani, że czerpiąc z dorobku wielu pedagogów, jesteśmy w stanie odpowiednio spersonalizować nasze działania edukacyjne i dopasować je do potrzeb dzieci.

Ważnym elementem działalności naszego Przedszkola jest realizacja różnorodnych programów, rozszerzających treści podstawy programowej i stymulujących zainteresowania i ciekawość dzieci. Każdego roku zestaw takich programów zatwierdzany jest prze Radę Pedagogiczną, a raport z ich realizacji zamieszczany jest w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego.

Niezwykle ważna jest dla nas współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci, dzięki której wzrasta efektywność działań edukacyjnych. Mamy pełną świadomość tego, że każde dziecko jest inne i wymaga zarówno od nas – pedagogów – jak i rodziców, zindywidualizowanego wsparcia. Staramy się więc dostarczyć go zarówno dzieciom najmłodszym (wymagającym specjalnego podejścia w procesie adaptacji), jak i starszakom, często identyfikującym się sprecyzowanymi już zainteresowaniami.

Nauczyciele pracujący w naszym Przedszkolu to osoby doświadczone i pełne pasji. Wspierani są przez wykwalifikowanych pracowników obsługi, dzięki czemu wspólnie realizujemy założone cele.

71081