Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Opłaty za przedszkole proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (prosimy o nieprzekraczanie tego terminu, ze względu na konieczność naliczania odsetek). Należność (w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie) proszę przekazywać wychowawcom grup lub intendentowi.

W przypadku oddziału zerowego w szkole ("Sprytne Skrzaty") należność za posiłki wpłacać można w sekretariacie szkoły lub na konto nr: 42 2030 0045 1110 0000 0160 6930 (w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy przedszkola).

71081